Vinnare av 2019-års miljöpris

Vi är stolta och hedrade. Tack!


I samband med Världsmiljödagen, den 5 juni, uppvaktades Edvard Hamilton på Hjelmsäters Egendom av Centerpartiet i Götene med diplom, blommor och tårta för sitt miljöarbete.

Centerpartiet i Götenes motivering till 2019-års miljöpris var följande:

Edvard Hamilton har under de senaste åren utvecklat Hjelmsäters Egendom till ett klimatanpassat mönsterjordbruk. Miljövänlig el produceras i en solcellsanläggning på ekonomibyggnadens tak. Några av gårdens fordon är eldrivna.

Edvard Hamilton är en pionjär inom landet med sin biokolsanläggning. Av träflis, spannmåls- och foderavfall produceras klimatsmart värmeenergi och biokol. Biokolet ökar markens bördighet och är en koldioxidsänka som håller i 1000-tals år.