Biokol - Köp vår EBC-certifierade biokol

Vår biokol säljs i storsäckar om 1 250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar. Vår biokol är en så kallad oladdad biokol. Vår biokol får ej köpas och användas i förbränning.

Biokol från oss kan köpas med och utan utsläppsrätter så kallade CORC:s.

För prisuppgift och mer information ring Edvard Hamilton: 070 631 69 16. 

Hämtning eller leverans

Biokolproduktionen sker på Kinnekulle i Götene kommun. All hämtning görs efter överenskommelse och sker på Hjelmsäters Egendom. Önskas leverans görs den upp i samband med beställning av biokol.


Köpa biokolpanna/pyrolyspanna

Mycket lämpligt för gård med hus, industrier, växthus, hotell, kommuner, skolor, bostadsrättföreningar etc. Alla med ett uppvärmningsbehov av stora lokaler bör överväga att byta till en biokolpanna eller pyrolyspanna som den även kallas.

I vårt sortiment ingår följande två modeller:

 • Lantbruk: DECARBO 40 - 160 kW
 • Industri: DECARBO 250 – 400 kW

Läs och ser mer om våra biokolpannor (benämns även som pyrolyspannor)


Fördelarna med biokol och en egen biokolpanna för företaget är många. Exempelvis;

Ur miljösynpunkt:

 • Klimatpositiv jordförbättring
 • Biokolen har hög vattenhållande och näringshållande förmåga
 • Stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden
 • Renar vatten
 • Urlakningsrisken minskas med biokol i jorden

Ur ekonomiskt perspektiv:

 • Egen biokolpanna (pyrolyspanna) ger klimatpositiv värme året runt
 • Hög efterfrågan på biokolpannans restprodukt (biokol)
 • Möjlighet till investeringsbidrag via ”Klimatklivet”, Naturvårdsverket
 • Producerad biokol binder kol, dvs. möjlighet till försäljning av utsläppsrätter
 • Hög driftsäkerhet

MER INFORMATION

Biokol – för miljömedvetna, ansvarstagande och smarta företag

Demonstration av spridningstekniker för biokol

Exempel på användningsområden för biokol

 • Bärodlingar
 • Fruktodlingar
 • Gräsytor och fotbollsplaner
 • Gröna tak
 • Gröna väggar
 • Grönsaksodlingar
 • Odlingar i växthusmiljö
 • Perennplanteringar
 • Regnbäddar
 • Spannmålsodlingar
 • Torvsubstituering
 • Trädplanteringar
 • Industri/kemi

MER INFORMATION