Biokol - För klimatets bästa

Klimatpositiv jordförbättring

1 kg biokol i marken motsvarar 3,6 kg koldioxid i luften. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna. När kolet hamnat i jorden minskar läckaget av näringämnen som göder våra vatten. Koldioxidsänka de kommande 3000-5000 åren. Biokol i jord är klimatpositivt med många fördelar.

Biokolpannor

Biokol.se är Sveriges enda återförsäljare/generalagent av biokolpannor (Pyrolyspannor) från Biomacon. Pannorna från Biomacon är tyska, innovativa och mycket driftsäkra kvalitetsprodukter.

Biokol för företag

Vår EBC-certifierade biokol säljs i storsäckar om 1 250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar.
Vill ni klimatkompensera? Köp vår biokol med utsläppsrätter så kallade CORC:s!

Klimatkompensera

Hjelmsäters Egendom säljer utsläppsrätter via Puro.earth. Vill du klimatkompensera, köp CORC!

EBC-certifierad biokol

Vår biokol har genomgått oberoende laboratorieanalys efter EBC-standard och är godkänd.

Vår produktion av biokol, försäljning av biokolspannor och utsläppsrätter bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete. Och självklart ett utmärkt sätt att skapa en klimatpositiv jordförbättring.

Vad är biokol

Biokol är en form av träkol tillverkat genom pyrolys av biomassa. Det är känt för sina miljöfördelar, eftersom det effektivt lagrar koldioxid och därmed minskar växthusgaser i atmosfären. När biokol tillsätts till jord förbättrar det jordens struktur, vattenhållningsförmåga och näringsinnehåll, vilket kan leda till högre jordbruksavkastning. Dessutom kan biokol bidra till bättre avfallshantering genom återanvändning av organiskt material. Företag som investerar i biokol kan dra nytta av ekonomiska besparingar, bättre miljöprofil och uppfyllande av miljöregleringar.