Biokol - För klimatets bästa

Klimatpositiv jordförbättring

1 kg biokol i marken motsvarar 3,6 kg koldioxid i luften. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna. När biokolet hamnat i jorden minskar läckaget av näringämnen som göder våra vatten. Koldioxidsänka de kommande 3000-5000 åren.

Biokolpannor

Biokol.se är Sveriges enda återförsäljare/generalagent av biokolpannor (Pyrolyspannor) från Biomacon. Pannorna från Biomacon är tyska, innovativa och mycket driftsäkra kvalitetsprodukter.

Biokol för företag

Vår EBC-certifierade biokol säljs i storsäckar om 1 250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar.
Vill ni klimatkompensera? Köp vår biokol med utsläppsrätter så kallade CORC:s!

Klimatkompensera

Hjelmsäters Egendom säljer utsläppsrätter via Puro.earth. Vill du klimatkompensera, köp CORC!

EBC-certifierad biokol

Vår biokol har genomgått oberoende laboratorieanalys efter EBC-standard och är godkänd.

Vår produktion av biokol, försäljning av biokolspannor och utsläppsrätter bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete.