Svenskt Biokol

Klimatpositiv jordförbättring

1 kg biokol i marken motsvarar 3,6 kg koldioxid i luften. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna. När biokolet hamnat i jorden minskar läckaget av näringämnen som göder våra vatten. Koldioxidsänka de kommande 3000-5000 åren.