Beställ vår EBC-certifierade biokol

Vår biokol beställs i hela storsäckar om 1 250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar. Vår biokol är en så kallad oladdad biokol. Vår biokol får ej köpas och användas i förbränning.

Biokol från oss kan köpas med och utan utsläppsrätter så kallade CORC:s.

Mer information kring beställning av vår biokol finns här!