Projekt Hushållningssällskapet Sjuhärad

”Biokol är en del av lösningen” I ett nytt klimatprojekt ska certifiering för lokala kolsänkor framställas. Bakom projektet står Hushållningssällskapet Sjuhärad. Projektet är ett treårigt projekt inom Europeiska Innovationspartnerskapet, och …

Läs mer