Projekt Hushållningssällskapet Sjuhärad

”Biokol är en del av lösningen”

I ett nytt klimatprojekt ska certifiering för lokala kolsänkor framställas. Bakom projektet står Hushållningssällskapet Sjuhärad. Projektet är ett treårigt projekt inom Europeiska Innovationspartnerskapet, och utförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Mälardalens Högskola, Hjelmsäter gård och HS Certifiering.

Läs mer om projektet:
www.ja.se/artikel/biokol …