Produktion av EBC-biokol med lokala råvaror

Sedan 2018 tillverkar vi så kallad EBC-biokol, med stöd från Naturvårdverket.

Vi finns i ett av Unescos utnämnda biosfärområden som omfattas av Lidköping, Götene och Mariestads kommuner i hjärtat av Västergötland. Detta är ett av världens modellområden för hållbar utveckling där vi både vill bidra och inspirera omvärlden med hållbart lantbruk.

FN:s globala mål

Vi på Hjelmsäter (biokol.se) är stolta över att bidra till FN:s globala mål på flera sätt. Inte minst innebär arbetet med djuren att vi bibehåller ett öppet landskap med chans för växter att växa, bin att pollinera och därmed ökad biologisk mångfald.

Vår produktion av biokol, försäljning av biokolspannor och utsläppsrätter bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete.

Biokolen framställer vi uteslutande från lokal, FSC certifierad träflis och lokala skörderester. Flisen kommer främst från lokal granskog angripen av granbarkborre. Vår biokol uppfyller de krav som oftast ställs vid offentlig upphandling.

EBC-Certifiering

Vår biokol har genomgått oberoende laboratorieanalys efter EBC-standard och är godkänd.

EBC Certifieringen garanterar bland annat att:

  • Endast biomassa listade i den positiva listan används
  • Allt icke-organiskt avfall har avlägsnats
  • Biomassorna förorenades inte av färg, lösningsmedel eller annat icke-organiskt material
  • Vid användning av primära jordbruksprodukter är det garanterat att dessa odlads på ett hållbart sätt
  • Inga skogsprodukter användes från skogar som inte förvaltas i ett hållbart sätt (PEFC, FSC)
  • De använda biomassorna transporteras inte till pyrolysanläggningen längre än 80 km

Företag som Biokol.se jobbar med

Skriv direkt till oss