Vad är biokol?

Biokol är förkolnad biomassa som ska användas på sätt som gör att det finns kvar under lång tid. Förkolnad betyder upphettad under begränsad tillgång till syre och biomassa kan förenklat översättas med växtmaterial. Naturligt kommer frågan upp om grillkol/träkol är samma sak om biokol? Svaret är nej om grillkolet/träkolet bränns upp och ja om det används på sätt så att det finns kvar under lång tid.

Användning
Biokol har främst använts som jordförbättringsmedel. Kolet är fullt av små håligheter som både absorberar och adsorberar vatten och näring och därmed håller kvar det i jorden. Växternas fina rötter söker sig in i biokolet och tar del av det tillgängliga vattnet och näringen. Studier visar även att biokol kan ha stor effekt på jordens mullhalt, mikroliv och att det kan minska det växande problemet med markpackning. Utöver att förbättra jord kan biokolet, tack vare sina egenskaper, också bl.a. nyttjas som filtermaterial, byggmaterial i betong och asfalt samt inblandning i djurfoder för förbättrad hälsa.

Kolsänka
Biokolets struktur är stabil vilket betyder att det tar lång tid för mikroorganismer att bryta ned. Beroende på produktionssätt och förhållanden i jorden så pratar vi om 100-tals till 1000-tals år. Under denna tid utgör biokolet en kolsänka som låser ned grundämnet kol i marken. Detta kol hade annars oxiderats till koldioxid och därmed bidragit till pågående klimatförändring.