Göra biokol

Själva processen för att göra biokol kallas pyrolys. I processen hamnar ca 50 % av det grundämne kol, som finns i biomassan, i biokolet och resterande 50 % hamnar i en gas.

Beroende på pyrolysanläggningens utformning så används denna gas vanligtvis för att göra värme, el eller bioolja. Pyrolys ställer förhållandevis låga krav på biomassan vilket gör att man med fördel kan använda biomassa som är svår att använda på annat sätt. Exempel på detta är parkavfall, sädesskal och nötskal. För storskalig produktion finns idag en rad anläggningar men biokol kan enkelt göras i liten skala hemma t.ex. i en Kon-tiki eller kakburk.