Biokol från Hjelmsäters gård är bra för klimatet

Gården Hjelmsäter producerar en del av lösningen av klimatkrisen. Sedan 2018 tillverkar de biokol med stöd från Naturvårdverket. Det fiffiga med biokol är att när den läggs ut i jorden skapas en kolsänka, som är bra för klimatet. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är inte stora utsläppsminskningar tillräckliga för stoppa den globala uppvärmningen. Det krävs fler åtgärder för att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Panelen föreslår därför ett antal metoder för att absorbera koldioxid. En av dessa är användning av biokol. IPCC uppskattar att biokol potentiellt sett kan fånga in uppemot 2 miljarder ton koldioxid ur atmosfären årligen år 2050. Det ger dessutom bättre skördar. Biokolen håller kvar fukt och näring. Det gäller att se till att biokolen är laddad med näring när den läggs ut. Den tar annars upp en del av näring ur jorden.

I Hjelmsäters biokolspanna hettas träflis och skörderester upp under syrefattiga förhållanden och förvandlas till biokol. Processen kallas pyrolys. I forna tiders kolmilor gjorde man samma sak, fast då kallades resultatet för träkol och kolmilorna var inte lika effektiva som en biokolspanna.

Edvard Hamilton, som driver gården Hjelmsäter, berättar att idag fungerar produktionen utmärkt. Pannan är igång non stop sedan ett planerat driftstopp för ombyggnad. Gården producerar idag lite drygt en kubikmeter biokol per dygn. När det går mot kallare tider så blir det lite mera, och under sommaren lite mindre, men det var full fart under skörden då gården också torkar spannmål med värmen från pannan.

Per-Inge Brodén