Biokol - Köp vår EBC-certifierade biokol

Vår biokol säljs i storsäckar om 1250 liter och passar således företag, kommuner och föreningar. Vår biokol är en så kallad oladdad biokol. Vår biokol får ej köpas och användas i förbränning.

Biokol företag - med eller utan utsläppsrätter

Biokol från oss kan köpas med och utan utsläppsrätter så kallade CORC:s.

För prisuppgift och med information ring Edvard Hamilton: 070 631 69 16

Hämtning eller leverans av biokol

Vårt biokol produceras på Kinnekulle i Götene kommun.
All hämtning görs efter överenskommelse och sker på Hjelmsäters Egendom.

Önskas leverans görs den upp i samband med beställning av biokol.

Biokol för företag

För miljömedvetna, ansvarstagande och smarta företag.

Köpa biokolpanna/pyrolyspanna

Mycket lämpligt för gård med hus, industrier, växthus, hotell, kommuner, skolor, bostadsrättföreningar etc. Alla med ett uppvärmningsbehov av stora lokaler bör överväga att byta till en biokolpanna eller pyrolyspanna som den även kallas.

I vårt sortiment ingår följande två modeller:

 • Lantbruk: DECARBO 40 - 160 kW
 • Industri: DECARBO 250 – 400 kW

Läs och ser mer om våra biokolpannor (benämns även som pyrolyspannor)

Fördelar med biokol med egen biokolpanna

Fördelarna med biokol och en egen biokolpanna för företaget är många. Exempelvis;

Ur miljösynpunkt:

 • Klimatpositiv jordförbättring
 • Biokolen har hög vattenhållande och näringshållande förmåga
 • Stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden
 • Renar vatten
 • Urlakningsrisken minskas med biokol i jorden

Ur ekonomiskt perspektiv:

 • Egen biokolpanna (pyrolyspanna) ger klimatpositiv värme året runt
 • Hög efterfrågan på biokolpannans restprodukt (biokol)
 • Möjlighet till investeringsbidrag via ”Klimatklivet”, Naturvårdsverket
 • Producerad biokol binder kol, dvs. möjlighet till försäljning av utsläppsrätter
 • Hög driftsäkerhet

Exempel på användningsområden för biokol

 • Bärodlingar
 • Fruktodlingar
 • Gräsytor och fotbollsplaner
 • Gröna tak
 • Gröna väggar
 • Grönsaksodlingar
 • Odlingar i växthusmiljö
 • Perennplanteringar
 • Regnbäddar
 • Spannmålsodlingar
 • Torvsubstituering
 • Trädplanteringar
 • Industri/kemi

Kontakta eller skriv direkt till oss